Pamětihodnosti Hrobu
 
      Zbořeniště evangelického kostela
- na tomto místě byl v r. 1614 postaven protestantský kostel.
- 11. prosince 1617 přijel do Hrobu osecký hejtman v čele ozbrojeného oddílu, a nechal kostel srovnat se zemí. Vypálení kostela v Hrobu a Broumově, bylo záminkou pro započetí třicetileté války.
- téměř 300 let ležely základy kostela pod zemí. V r. 1913 byly základy odkryty.
 

 
 

      Kostel sv. Barbory

- katolický kostel, postavený v letech 1595 - 1602, na žádost arcibiskupa Berky z Dubé.
- v roce 1632 byl vypálen saským vojskem, které bylo na ústupu před vojskem Albrechta z Valdštejna.
- v roce 1637 byl znovu postaven
   
 
      Evangelický kostel "Vzkříšení"
- základní kámen ke stavbě německého evangelického kostela (augsburského vyznání, secesní stavby od drážďanských architektů R. Schillingera a W. Graebnera) byl položen 12. prosince 1900.
- předán veřejnosti byl v roce 1902
   
   Úvodní stránka